Φάκελος πολυμεσικού υλικού[Στοιχεία της αλληλογραφίας του Γ. Ρ. με την Μέλπω Αξιώτη το 1966, ενώ η τελευταία βρίσκεται στο Βερολίνο.]


Ταχυδρομικό δελτάριο, Καρλόβασι Σάμου, 20 Ιανουαρίου 1966:ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ