Φάκελος πολυμεσικού υλικού[Στοιχεία της αλληλογραφίας του Γ. Ρ. με την Μέλπω Αξιώτη το 1964, ενώ η τελευταία βρίσκεται στο Βερολίνο.]


Ταχυδρομικός φάκελος και επιστολή, Αθήνα, 14 Μαΐου 1964:
Ταχυδρομικός φάκελος και επιστολή, Αθήνα 17 Απριλίου 1964:
Ταχυδρομικός φάκελος και επιστολή, Αθήνα, 7 Μαΐου 1964:
Ταχυδρομικός φάκελος, Αθήνα, 16 Μαρτίου 1964:
Ταχυδρομικός φάκελος και επιστολή, Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1964:
Ταχυδρομικός φάκελος, Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 1964:ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ