Φάκελος πολυμεσικού υλικού[Λουί Αραγκόν, «Για να χαιρετήσουμε τον Ρίτσο» (αγγλική μετάφραση)]


[Αποθετήριο: Poetry International Web. Διεθνές forum για την ποίηση χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και άλλους εθνικούς Πολιτιστικούς Φορείς.]ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ