Φάκελος πολυμεσικού υλικού[«Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο»]


Από δημοσίευση αποσπάσματος του ποιήματος στο περιοδικό Πόρφυρας (105):
[Διαδικτυακός τόπος για την προβολή της σύγχρονης ελληνικής ποίησης που φιλοξενείται στον κόμβο του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Υπεύθυνος: Χρήστος Δημάκης.]
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ