Φάκελος πολυμεσικού υλικού[«Επιλογικό»]


Από δημοσίευση του ποίηματος στο περιοδικό Τετράμηνα:
[Διαδικτυακός τόπος για την προβολή της σύγχρονης ελληνικής ποίησης που φιλοξενείται στον κόμβο του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Υπεύθυνος: Χρήστος Δημάκης.]ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ