Φάκελος πολυμεσικού υλικού[Στοιχεία της αλληλογραφίας του Γ. Ρ. με την Μέλπω Αξιώτη το 1963, ενώ η τελευταία βρίσκεται στο Βερολίνο.]


Τηλεγράφημα, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 1963:
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1963:
Ταχυδρομικός φάκελος και επιστολή, Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 1963:
Ταχυδρομικός φάκελος και επιστολή, Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1963:
Ταχυδρομικός φάκελος και επιστολή, Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1963:
Ταχυδρομικός φάκελος και επιστολή, Καρλόβασι Σάμου, 3 Αυγούστου 1963:  
Τηεγράφημα, ταχυδρομικός φάκελος και επιστολή, Αθήνα 9 Ιουλίου 1963:
Ταχυδρομικός φάκελος και δελτάριο, Αθήνα, 9 Ιουλίου 1963:
Ταχυδρομικός φάκελος και δελτάριο, Αθήνα, 5 Ιουλίου 1963:
Επιστολή, Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 1963:
Ταχυδρομικός φάκελος και επιστολή, Αθήνα 22 Ιανουαρίου 1963:
 
 
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ