Φάκελος πολυμεσικού υλικού[Τάσος Ψαρράς, «Εποχές και συγγραφείς. Μαρία Πολυδούρη»]


Απόσπασμα όπου γίνεται μνεία της γνωριμίας του Γ. Ρ. Με τη Μαρία Πολυδούρη στο Σωτηρία:ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ