Φάκελος πολυμεσικού υλικού[Τάσος Ψαρράς, «Εποχές και συγγραφείς. Γιάννης Ρίτσος»]


Ο Γιάννης Ρίτσος μιλά για τα χρόνια της Σωτηρίας :ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ