Φάκελος πολυμεσικού υλικού[«Μοιρολόι 1, 2, 3», Ριζοσπάστης, 12 Μαΐου 1936]


Πρώτη δημοσίευεση των τριών μερών, που με ελάχιστες αλλαγές θα αποτελέσουν τα μέρη I, X και XI του Επιτάφιου:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ