Φάκελος πολυμεσικού υλικού[Σπύρος Κουζινόπουλος, «Η μεγάλη εκδήλωση για το Ρίτσο "σφράγισε" τα φετινά "Δη-μήτρια"», Ριζοσπάστης, 18 Οχτώβρη 1980]

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ