Φάκελος πολυμεσικού υλικού[«Το Βραβείο Λένιν στον Γ. Ρίτσο», Ριζοσπάστης, 3 Μάη 1977]

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ