Φάκελος κειμένων[Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Ο Φιλοκτήτης του Γιάννη Ρίτσου. Πρόσωπα και προσωπεία», Διεθνές Συνέδριο. Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος , Αθήνα 2008, 47]


Ελάχιστα θέματα και μοτίβα της σοφόκλειας τραγωδίας ανακλώνται στον Φιλοκτήτη του Ρίτσου, κι αυτά παραλλαγμένα. Γενικότερα: η προσεκτική παρατήρηση δείχνει ότι η αφαίρεση και η παράλλαξη συστατικών στοιχείων της υπόθεσης και της πλοκής του αρχαίου προτύπου σκοπεύουν στη μετακίνηση του λόγου από το πεδίο της εξωτερικής δράσης στο εσωτερικό τοπίο της συνείδησης. Σάμπως να σπάζει το συνεκτικό κέλυφος του πρότυπου μύθου, για να αποκαλυφθούν οι κρυμμένοι σπόροι της. Οπότε η σαφήνειά του μεταβάλλεται σε ασάφεια και η ασάφεια σε σαφήνεια˙ το έξω μέσα δηλαδή – αλλά και αντιστρόφως.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ