Φάκελος κειμένων[Χρ. Αλεξίου, «Μια απόπειρα ανάλυσης της "Τέταρτης διάστασης" του Γιάννη Ρίτσου», Διεθνές Συνέδριο Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος, επιμ. Αικατερίνη Μακρυνικόλα-Στρ. Μπουρνάζος, Αθήνα, Κέδρος-Μουσείο Μπενάκη, 2008, 176]


Στο Όταν έρχεται ο Ξένος, ο Ρίτσος προσεγγίζει με τον πιο απλό, τον πιο οικείο και τον πιο κατανοητό τρόπο τα μεγάλα υπαρξιακά θέματα, τον θάνατο, τον έρωτα, τη φθορά, τη δημιουργία, την υπαρξιακή συνέχεια του παρελθόντος μέσα στο παρόν και στο μέλλον με τη μνήμη, που με άλλο τρόπο, όχι τόσο απλό και όχι τόσο κατανοητό, πραγματεύεται ο Έλιοτ στα Τέσσερα κουαρτέτα του, έχοντας ως ποιητικό του στόχο την απελευθέρωση του ανθρώπου από την υπαρξιακή αγωνία της φθοράς και του θανάτου.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ