Φάκελος κειμένων["Λυκόφως", «Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη»]


Βγήκε στον κήπο. Κουρασμένη. Το λιόγερμα είχε σβήσει.
Το πηγάδι κλειστό. Σ' ένα κλαδί της μουριάς κρεμασμένος
ένας μικρός καθρέφτης στρογγυλός. Εκεί καθρεφτίζονταν.
οι πλάκες της αυλής και η αλυσίδα του πεθαμένου σκύλου.
Πλησίασε. Κοίταξε: Τριγύρω στο λαιμό της η ίδια αλυσίδα.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ